การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร
การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสนประเสริฐ ปานเนียม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

แสนประเสริฐ ปานเนียม. 2555. การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร. เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

แสนประเสริฐ ปานเนียม. (2555) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:เพชรบุรี.

แสนประเสริฐ ปานเนียม. การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร. เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555. Print.

แสนประเสริฐ ปานเนียม. (2555) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0