การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิทักษ์ ตันประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. 2537. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. (2537) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. (2537) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0