การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิทักษ์ ตันประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. 2537. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. (2537) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.

พิทักษ์ ตันประเสริฐ. (2537) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ โรงเรียนตำรวจภูธร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.