ชื่อหนังสือ : ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา
ปี : 2529
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เชริษา ใจแผ้ว
บรรณานุกรม

เชริษา ใจแผ้ว. (2529). ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชริษา ใจแผ้ว. 2529. "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชริษา ใจแผ้ว. "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -