ชื่อหนังสือ : ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา /เชริษา ใจแผ้ว
ปี : 2529
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เชริษา ใจแผ้ว
บรรณานุกรม

เชริษา ใจแผ้ว. (2529). ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา /เชริษา ใจแผ้ว.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชริษา ใจแผ้ว. 2529. "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา /เชริษา ใจแผ้ว".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชริษา ใจแผ้ว. "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิตของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา /เชริษา ใจแผ้ว."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -