ชื่อหนังสือ : การเลี้ยงยีสต์โดยใช้กากน้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีน 2.การใช้มันสำปะหลังเลี้ยงยีสต์เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนลงในแป้ง /บุหลัน พิทักษ์ผล...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2517
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุหลัน พิทักษ์ผล
บรรณานุกรม

บุหลัน พิทักษ์ผล. (2517). การเลี้ยงยีสต์โดยใช้กากน้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีน 2.การใช้มันสำปะหลังเลี้ยงยีสต์เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนลงในแป้ง /บุหลัน พิทักษ์ผล...[และคนอื่นๆ].
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

บุหลัน พิทักษ์ผล. 2517. "การเลี้ยงยีสต์โดยใช้กากน้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีน 2.การใช้มันสำปะหลังเลี้ยงยีสต์เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนลงในแป้ง /บุหลัน พิทักษ์ผล...[และคนอื่นๆ]".
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

บุหลัน พิทักษ์ผล. "การเลี้ยงยีสต์โดยใช้กากน้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีน 2.การใช้มันสำปะหลังเลี้ยงยีสต์เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนลงในแป้ง /บุหลัน พิทักษ์ผล...[และคนอื่นๆ]."
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2517. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -