ชื่อหนังสือ : ความหลากหลายของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง /วุฒิ ทักษิณธรรม
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-359-457-4
ผู้แต่ง : วุฒิ ทักษิณธรรม
บรรณานุกรม

วุฒิ ทักษิณธรรม. (2546). ความหลากหลายของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง /วุฒิ ทักษิณธรรม.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วุฒิ ทักษิณธรรม. 2546. "ความหลากหลายของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง /วุฒิ ทักษิณธรรม".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วุฒิ ทักษิณธรรม. "ความหลากหลายของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง /วุฒิ ทักษิณธรรม."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -