ชื่อหนังสือ : การผลิตองุ่นเป็นการค้า /นันทกร บุญเกิด, ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์
ปี : 2547
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นันทกร บุญเกิด
บรรณานุกรม

นันทกร บุญเกิด. (2547). การผลิตองุ่นเป็นการค้า /นันทกร บุญเกิด, ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์.
    นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

นันทกร บุญเกิด. 2547. "การผลิตองุ่นเป็นการค้า /นันทกร บุญเกิด, ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์".
    นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

นันทกร บุญเกิด. "การผลิตองุ่นเป็นการค้า /นันทกร บุญเกิด, ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์."
    นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -