ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546 /วรรณะ พยัควงษ์
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-429-491-4
ผู้แต่ง : วรรณะ พยัควงษ์
บรรณานุกรม

วรรณะ พยัควงษ์. (2549). การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546 /วรรณะ พยัควงษ์.
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วรรณะ พยัควงษ์. 2549. "การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546 /วรรณะ พยัควงษ์".
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วรรณะ พยัควงษ์. "การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546 /วรรณะ พยัควงษ์."
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -