ชื่อหนังสือ : การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสิงห์บุรี /นาตยา คงคามี
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-283-148-3
ผู้แต่ง : นาตยา คงคามี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

นาตยา คงคามี. (2549). การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสิงห์บุรี /นาตยา คงคามี.
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

นาตยา คงคามี. 2549. "การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสิงห์บุรี /นาตยา คงคามี".
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

นาตยา คงคามี. "การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสิงห์บุรี /นาตยา คงคามี."
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -