ชื่อหนังสือ : การประเมินโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ /นิกร เปลี่ยววิญญา
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2007.104
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นิกร เปลี่ยววิญญา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 11
บรรณานุกรม

นิกร เปลี่ยววิญญา. (2550). การประเมินโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ /นิกร เปลี่ยววิญญา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิกร เปลี่ยววิญญา. 2550. "การประเมินโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ /นิกร เปลี่ยววิญญา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิกร เปลี่ยววิญญา. "การประเมินโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ /นิกร เปลี่ยววิญญา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -