ชื่อหนังสือ : ผลของสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ /สุภัตรา จอมทรักษ์, รัชนี เจริญ
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/KMUTNB.res.2008.13
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุภัตรา จอมทรักษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

สุภัตรา จอมทรักษ์. (2551). ผลของสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ /สุภัตรา จอมทรักษ์, รัชนี เจริญ.
    กรุงเทพฯ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุภัตรา จอมทรักษ์. 2551. "ผลของสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ /สุภัตรา จอมทรักษ์, รัชนี เจริญ".
    กรุงเทพฯ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุภัตรา จอมทรักษ์. "ผลของสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ /สุภัตรา จอมทรักษ์, รัชนี เจริญ."
    กรุงเทพฯ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -