ชื่อหนังสือ : การออกสูตรและรูปร่างหมอนฟองน้ำยางธรรมชาติ /สุรศักดิ์ เทพทอง, กรกิต ชัยริน, พนมธรรม จำปา
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ เทพทอง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สุรศักดิ์ เทพทอง. (2550). การออกสูตรและรูปร่างหมอนฟองน้ำยางธรรมชาติ /สุรศักดิ์ เทพทอง, กรกิต ชัยริน, พนมธรรม จำปา.
    ตรัง: วิทยาลัยเทคนิคตรัง.

สุรศักดิ์ เทพทอง. 2550. "การออกสูตรและรูปร่างหมอนฟองน้ำยางธรรมชาติ /สุรศักดิ์ เทพทอง, กรกิต ชัยริน, พนมธรรม จำปา".
    ตรัง: วิทยาลัยเทคนิคตรัง.

สุรศักดิ์ เทพทอง. "การออกสูตรและรูปร่างหมอนฟองน้ำยางธรรมชาติ /สุรศักดิ์ เทพทอง, กรกิต ชัยริน, พนมธรรม จำปา."
    ตรัง: วิทยาลัยเทคนิคตรัง, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -