ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ /เลขา ปิยะอัจฉริยะ...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เลขา ปิยะอัจฉริยะ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

เลขา ปิยะอัจฉริยะ. (2551). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ /เลขา ปิยะอัจฉริยะ...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขา ปิยะอัจฉริยะ. 2551. "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ /เลขา ปิยะอัจฉริยะ...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขา ปิยะอัจฉริยะ. "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ /เลขา ปิยะอัจฉริยะ...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -