ชื่อหนังสือ : หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยอง /วัฒนา ไวยนิยา...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วัฒนา ไวยนิยา
บรรณานุกรม

วัฒนา ไวยนิยา. (2553). หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยอง /วัฒนา ไวยนิยา...[และคนอื่นๆ].
    ระยอง: ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก.

วัฒนา ไวยนิยา. 2553. "หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยอง /วัฒนา ไวยนิยา...[และคนอื่นๆ]".
    ระยอง: ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก.

วัฒนา ไวยนิยา. "หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยอง /วัฒนา ไวยนิยา...[และคนอื่นๆ]."
    ระยอง: ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -