ชื่อหนังสือ : สมเด็จพระปิยมหาราช กับการปฏิรูปการศึกษา /วุฒิชัย มูลศิลป์
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 978-974-225-988-4
ผู้แต่ง : วุฒิชัย มูลศิลป์
บรรณานุกรม

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2553). สมเด็จพระปิยมหาราช กับการปฏิรูปการศึกษา /วุฒิชัย มูลศิลป์.
    กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.

วุฒิชัย มูลศิลป์. 2553. "สมเด็จพระปิยมหาราช กับการปฏิรูปการศึกษา /วุฒิชัย มูลศิลป์".
    กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.

วุฒิชัย มูลศิลป์. "สมเด็จพระปิยมหาราช กับการปฏิรูปการศึกษา /วุฒิชัย มูลศิลป์."
    กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -