ชื่อหนังสือ : การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก /กรกช ฮามสุโพธิ์, มัลลิกา บุญมี
ปี : 2552
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กรกช ฮามสุโพธิ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

กรกช ฮามสุโพธิ์. (2552). การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก /กรกช ฮามสุโพธิ์, มัลลิกา บุญมี.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กรกช ฮามสุโพธิ์. 2552. "การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก /กรกช ฮามสุโพธิ์, มัลลิกา บุญมี".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กรกช ฮามสุโพธิ์. "การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก /กรกช ฮามสุโพธิ์, มัลลิกา บุญมี."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -