ชื่อหนังสือ : เอกสารการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ... ณ ห้องประชุม ตึก 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 25-26 สิงหาคม 2531 /จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี : 2531
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม : หนทางสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น /จัดโดย คณะทำงานกลุ่มภาคกิจเพื่อการดำเนินงานตามวาระการวิจัยแห่งชาติ ในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จัดโดย คณะทำงานกลุ่มภาคกิจเพื่อการดำเนินงานตามวาระการวิจัยแห่งชาติ ในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ