ชื่อหนังสือ : เอกสารการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ... ณ ห้องประชุม ตึก 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 25-26 สิงหาคม 2531 /จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี : 2531
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร