ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง /นา เว้ย
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2011.137
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นา เว้ย
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 53
บรรณานุกรม

นา เว้ย. (2554). การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง /นา เว้ย.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นา เว้ย. 2554. "การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง /นา เว้ย".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นา เว้ย. "การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง /นา เว้ย."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download