ชื่อหนังสือ : ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง /พนารัตน์ ปะละ
ปี : 2555
หมวด : รายงานการวิจัย
DOI : 10.14457/CMU.res.2012.203
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พนารัตน์ ปะละ
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 24
บรรณานุกรม

พนารัตน์ ปะละ. (2555). ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง /พนารัตน์ ปะละ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พนารัตน์ ปะละ. 2555. "ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง /พนารัตน์ ปะละ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พนารัตน์ ปะละ. "ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง /พนารัตน์ ปะละ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download