ชื่อหนังสือ : ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย /อาภัสรา ศิริวัฒนา
ปี : 2533
หมวด : Book
หมายเลข ISBN : 974-577-504-5
ผู้แต่ง : อาภัสรา ศิริวัฒนา
บรรณานุกรม

อาภัสรา ศิริวัฒนา. (2533). ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย /อาภัสรา ศิริวัฒนา.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาภัสรา ศิริวัฒนา. 2533. "ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย /อาภัสรา ศิริวัฒนา".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาภัสรา ศิริวัฒนา. "ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย /อาภัสรา ศิริวัฒนา."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -