ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี : 2535
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ชรินี เดชจินดา
บรรณานุกรม

ชรินี เดชจินดา. (2535). ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชรินี เดชจินดา. 2535. "ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชรินี เดชจินดา. "ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


วิธีการกำจัดของเสียประเภทสารเคมีจากห้องปฏิบัติการทดลอง

ฝ่ายจัดการสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ