ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /พรจันทร์ ตาละลักษมณ์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2521
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พรจันทร์ ตาละลักษมณ์
บรรณานุกรม

พรจันทร์ ตาละลักษมณ์. (2521). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /พรจันทร์ ตาละลักษมณ์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พรจันทร์ ตาละลักษมณ์. 2521. "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /พรจันทร์ ตาละลักษมณ์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พรจันทร์ ตาละลักษมณ์. "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /พรจันทร์ ตาละลักษมณ์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -