ชื่อหนังสือ : การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำของสิ่งประดิษฐ์ ทำด้วยวัสดุราคาถูก ขณะทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อคอนกรีต /จิตติผล ทวีศรี
ปี : 2536
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จิตติผล ทวีศรี
บรรณานุกรม

จิตติผล ทวีศรี. (2536). การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำของสิ่งประดิษฐ์ ทำด้วยวัสดุราคาถูก ขณะทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อคอนกรีต /จิตติผล ทวีศรี.
    เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.

จิตติผล ทวีศรี. 2536. "การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำของสิ่งประดิษฐ์ ทำด้วยวัสดุราคาถูก ขณะทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อคอนกรีต /จิตติผล ทวีศรี".
    เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.

จิตติผล ทวีศรี. "การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำของสิ่งประดิษฐ์ ทำด้วยวัสดุราคาถูก ขณะทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อคอนกรีต /จิตติผล ทวีศรี."
    เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -