ชื่อหนังสือ : การจัดการศึกษาหมวดวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ในทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตหนองจอก มีนบุรี บึงกุ่ม ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 /อดิพล เปียทอง
ปี : 2538
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อดิพล เปียทอง
บรรณานุกรม

อดิพล เปียทอง. (2538). การจัดการศึกษาหมวดวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ในทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตหนองจอก มีนบุรี บึงกุ่ม ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 /อดิพล เปียทอง.
    กรุงเทพฯ: คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.

อดิพล เปียทอง. 2538. "การจัดการศึกษาหมวดวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ในทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตหนองจอก มีนบุรี บึงกุ่ม ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 /อดิพล เปียทอง".
    กรุงเทพฯ: คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.

อดิพล เปียทอง. "การจัดการศึกษาหมวดวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ในทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตหนองจอก มีนบุรี บึงกุ่ม ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 /อดิพล เปียทอง."
    กรุงเทพฯ: คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -