ชื่อหนังสือ : การดองผักกาดเขียวปลีโดยวิธีควบคุม และใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์กลุ่มแลคติกแอซิค /สิติมา จิตตินันทน์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สิติมา จิตตินันทน์
บรรณานุกรม

สิติมา จิตตินันทน์. (2540). การดองผักกาดเขียวปลีโดยวิธีควบคุม และใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์กลุ่มแลคติกแอซิค /สิติมา จิตตินันทน์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สิติมา จิตตินันทน์. 2540. "การดองผักกาดเขียวปลีโดยวิธีควบคุม และใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์กลุ่มแลคติกแอซิค /สิติมา จิตตินันทน์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สิติมา จิตตินันทน์. "การดองผักกาดเขียวปลีโดยวิธีควบคุม และใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์กลุ่มแลคติกแอซิค /สิติมา จิตตินันทน์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -