ชื่อหนังสือ : การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น การทอผ้าไหมแพรวา กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 /สมหวัง พันธะลี
ปี : 2538
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-557-217-9
ผู้แต่ง : สมหวัง พันธะลี
บรรณานุกรม

สมหวัง พันธะลี. (2538). การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น การทอผ้าไหมแพรวา กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 /สมหวัง พันธะลี.
    กาฬสินธุ์: สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำม่วง.

สมหวัง พันธะลี. 2538. "การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น การทอผ้าไหมแพรวา กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 /สมหวัง พันธะลี".
    กาฬสินธุ์: สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำม่วง.

สมหวัง พันธะลี. "การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น การทอผ้าไหมแพรวา กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 /สมหวัง พันธะลี."
    กาฬสินธุ์: สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำม่วง, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -