ชื่อหนังสือ : โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
ปี : [2552]
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 8
บรรณานุกรม

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. ([2552]). โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. [2552]. "โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. "โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2552]. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -