การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชัย สมบูรณ์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่:สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.31

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.31

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่:สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.31

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสม สำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.31

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0