การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา
การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา
ชื่อเรื่อง :
การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ชัยพร แก้ววิวัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์. 2553. การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่;

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์. (2553) การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์. การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, 2553. Print.

ณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์. (2553) การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้นํ้าหนัก แบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0