ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ก้องเกียรติ เชยชม
ผู้แต่งร่วม :
สมบัติ กาญจนกิจ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ก้องเกียรติ เชยชม. 2537. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.179

ก้องเกียรติ เชยชม. (2537) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.179

ก้องเกียรติ เชยชม. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.179

ก้องเกียรติ เชยชม. (2537) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1994.179