มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี
มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี
ชื่อเรื่อง :
มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์พิมล ธงเธียร
ผู้แต่งร่วม :
-

พิมพ์พิมล ธงเธียร. 2537. มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

พิมพ์พิมล ธงเธียร. (2537) มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

พิมพ์พิมล ธงเธียร. มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

พิมพ์พิมล ธงเธียร. (2537) มูลเหตุและวิถีชีวิตของเด็กที่กลายเป็นโสเภณี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0