ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
2 วช. หนุนนักวิจัยไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ
3 ผู้อำนวยการ วช. บรรยายในการประชุม “การเสวนาอารยธรรมเอเชีย” ที่ประเทศจีน (Conference on Dialogue of Asian Civilizations: CDAC) การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อารยธรรมเอเชีย และประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น "สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"
5 ผลงานวิจัย A-MED สวทช. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงานThe 47th International Exhibition of Inventions Geneva
6 สวทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน TASTE นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก
7 เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี
8 จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)
9 ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก. วิทย์ฯ เรื่อง “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร” เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงบวิจัยและนวัตกรรม ชี้ไม่กระทบมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานขึ้นกับสังกัดเดิม
10 สวทช. จับมือภาคี รวม 12 หน่วยงาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร