การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553
การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553
ชื่อเรื่อง :
การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทร์อัมพร รุณดี
ผู้แต่งร่วม :
-

จันทร์อัมพร รุณดี. 2544. การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จันทร์อัมพร รุณดี. (2544) การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จันทร์อัมพร รุณดี. การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

จันทร์อัมพร รุณดี. (2544) การบริหารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0