การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อเรื่อง :
การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ปี :
[2542]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอนก บุญยืน
ผู้แต่งร่วม :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

เอนก บุญยืน,อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. [2542]. การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

เอนก บุญยืน,อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. ([2542]) การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอนก บุญยืน,อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2542]. Print.

เอนก บุญยืน,อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. ([2542]) การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0