โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรชัย ท้วมปาน
ผู้แต่งร่วม :
-

พรชัย ท้วมปาน. 2545. โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พรชัย ท้วมปาน. (2545) โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พรชัย ท้วมปาน. โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

พรชัย ท้วมปาน. (2545) โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0