การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สำรวย สังข์สะอาด
ผู้แต่งร่วม :
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล

สำรวย สังข์สะอาด. 2544. การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สำรวย สังข์สะอาด. (2544) การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สำรวย สังข์สะอาด. การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.

สำรวย สังข์สะอาด. (2544) การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0