การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว
การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว
ชื่อเรื่อง :
การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรทีปฆ์ แสนรัก
ผู้แต่งร่วม :
-

จิรทีปฆ์ แสนรัก. 2547. การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิรทีปฆ์ แสนรัก. (2547) การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จิรทีปฆ์ แสนรัก. การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

จิรทีปฆ์ แสนรัก. (2547) การย่อยสลายไพรีน และสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น โดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่ว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.