การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า
การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. 2546. การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า. สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. (2546) การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพฯ.

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. (2546) การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0