การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร
ผู้แต่งร่วม :
-

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร. 2548. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร. (2548) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548.

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร. (2548) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.