การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน
การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน
ชื่อเรื่อง :
การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนกทิพย์ ภักดีบำรุง
ผู้แต่งร่วม :
ศิริพร สิทธิประณีต

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง,ศิริพร สิทธิประณีต. 2548. การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง,ศิริพร สิทธิประณีต. (2548) การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง,ศิริพร สิทธิประณีต. การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง,ศิริพร สิทธิประณีต. (2548) การทำบริสุทธิ์ และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนส จากแบคทีเรียทนร้อน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0