ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์พร แสงสายัณห์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิมพ์พร แสงสายัณห์. 2548. ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พิมพ์พร แสงสายัณห์. (2548) ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พิมพ์พร แสงสายัณห์. ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

พิมพ์พร แสงสายัณห์. (2548) ตัวแบบ ARIMA สำหรับเงินฝากและสินเชื่อรายเดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0