โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง :
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จันทร์ขาว สายแปลง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จันทร์ขาว สายแปลง. 2549. โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จันทร์ขาว สายแปลง. (2549) โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

จันทร์ขาว สายแปลง. โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

จันทร์ขาว สายแปลง. (2549) โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0