การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรี ติยะบุญชัย
ผู้แต่งร่วม :
นิสิต พิศุทธานันท์

วรี ติยะบุญชัย,นิสิต พิศุทธานันท์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วรี ติยะบุญชัย,นิสิต พิศุทธานันท์. (2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

วรี ติยะบุญชัย,นิสิต พิศุทธานันท์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. Print.

วรี ติยะบุญชัย,นิสิต พิศุทธานันท์. (2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0