การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
ชื่อเรื่อง :
การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จันทิมา ชั่งสิริพร
ผู้แต่งร่วม :
จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ, จรัญ บุญกาญจน์

จันทิมา ชั่งสิริพร and others. 2550. การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด. [สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์];

จันทิมา ชั่งสิริพร and others. (2550) การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์]:[สงขลา.

จันทิมา ชั่งสิริพร and others. การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด. [สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์], 2550. Print.

จันทิมา ชั่งสิริพร and others. (2550) การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์]:[สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0