กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รยากร รอดระวัง
ผู้แต่งร่วม :
-

รยากร รอดระวัง. 2549. กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

รยากร รอดระวัง. (2549) กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

รยากร รอดระวัง. กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

รยากร รอดระวัง. (2549) กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 23
Full-Text :
 817
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 251
วิชาการ :
 589
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0