ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า
ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า
ปี :
[2549]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินดา มั่งมี
ผู้แต่งร่วม :
-

จินดา มั่งมี. [2549]. ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร;

จินดา มั่งมี. ([2549]) ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.

จินดา มั่งมี. ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, [2549]. Print.

จินดา มั่งมี. ([2549]) ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0