ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญตา ฉิมบ้านไร่
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญตา ฉิมบ้านไร่. 2549. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

บุญตา ฉิมบ้านไร่. (2549) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

บุญตา ฉิมบ้านไร่. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

บุญตา ฉิมบ้านไร่. (2549) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหล จากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0