ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยุทธนา ทิณรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ยุทธนา ทิณรัตน์. 2549. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ยุทธนา ทิณรัตน์. (2549) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ยุทธนา ทิณรัตน์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ยุทธนา ทิณรัตน์. (2549) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญา ในสัญญาทางปกครอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0