ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มิสรา อภัยภักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

มิสรา อภัยภักดิ์. 2550. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาเพศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มิสรา อภัยภักดิ์. (2550) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มิสรา อภัยภักดิ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

มิสรา อภัยภักดิ์. (2550) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0