การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
ชื่อเรื่อง :
การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรรค์ชัย สุทธิคนึง
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สรรค์ชัย สุทธิคนึง. 2552. การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

สรรค์ชัย สุทธิคนึง. (2552) การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

สรรค์ชัย สุทธิคนึง. การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.

สรรค์ชัย สุทธิคนึง. (2552) การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 9
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0