ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล
ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บงการ หอมนาน
ผู้แต่งร่วม :
-

บงการ หอมนาน. 2551. ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

บงการ หอมนาน. (2551) ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

บงการ หอมนาน. ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551. Print.

บงการ หอมนาน. (2551) ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาด ผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย โดยปัญญาประดิษฐ และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี